Ngành đào tạo

Thiết kế đồ họa

16/07/2022
Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân thiết kế đồ hoạ (TKĐH) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế đồ hoạ, có năng lực sáng tạo, thiết kế các sản phẩm đồ họa có tính nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu xã hội.
Đào tạo cử nhân TKĐH với vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu với định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi với sự biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

Mục tiêu cụ thể
Có khả vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và mỹ thuật vào thực tiễn.
Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao của đồ hoạ và mỹ thuật để tư vấn, thiết kế, xây dựng và đánh giá các sản phẩm liên quan đồ hoạ máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Phát triển năng lực tự học, khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, phát triển các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc trong các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực và môi trường quốc tế.
Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có trách nhiệm nghề nghiệp.
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Hiểu biết các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và mỹ thuật;
Hiểu biết các kiến thức cốt lõi về mỹ thuật ứng dụng trong thiết kế đồ hoạ;
Nắm vững kiến thức chuyên ngành và có khả năng vận dụng giải quyết vấn đề mỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ;
Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin:  Các công cụ, phần mềm hỗ trợ cho thiết kế các sản phẩm đồ họa;
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm đồ họa tổ chức sản xuất các sản phẩm đồ họa phục vụ truyền thông;
Vận dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, các kiến thức về thiết kế, đồ họa ứng dụng 2D, 3D và đồ họa truyền thông. Đánh giá và chọn lọc được các sản phẩm đồ họa có tính thẩm mỹ cao;

Sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc chuyên ngành được đào tạo;
Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt và sáng tạo trong từng tình huống thực tiễn tại đơn vị, có khả năng cải tiến và cập nhật kiến thức mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
Có khả năng nắm bắt kịp thời các xu hướng của thị trường và sự phát triển của nền kinh tế trong nước và quốc tế;
Có năng lực đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong phạm vị lĩnh vực phụ trách, có khả năng tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến công việc chuyên môn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị được trang bị đầy đủ, hiện đại
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Chuyên gia thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo biên tập, đồ họa, quảng cáo, truyền thông.
   + Chuyên viên thiết kế đồ hoạ
   + Chuyên viên thiết kế games
   + Chuyên viên thiết kế website
   + Chuyên gia định hướng hình ảnh
   + Chuyên gia in ấn
   + Hoạ sĩ minh hoạ
Giám đốc, trưởng phòng, phụ trách về nghệ thuật sáng tạo, thiết kế.
   + Nhà phát triển sản phẩm
   + Giám đốc mỹ thuật
   + Giám đốc sáng tạo

- Hoạt động độc lập mở các doanh nghiệp về thiết kế đồ hoạ hay cung cấp các dịch vụ thiết kế.
- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

 
  

 
TIN LIÊN QUAN