Ngành đào tạo

Công nghệ thông tin

19/07/2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo
Ngày nay, khi mọi lĩnh vực được số hóa và công nghệ thay thế nhiều hoạt động của con người với tính ứng dụng cao và cải tiến không giới hạn. Ngành Công nghệ thông tin đã trở thành ngành học dẫn đầu xu hướng và hấp dẫn các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết.

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ thông tin (CNTT) trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) theo mô hình chất lượng cao được ban hành từ năm 2015 thuộc quản lý của Khoa Công nghệ thông tin (K.CNTT) theo Quyết định cấp mã ngành đào tạo số:7923/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn 234/BGDĐT-GDĐH ngày 16/01/2015). Khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2015. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi hội đồng khoa học.
Tuy có rất nhiều trường đào tạo ngành này, nhưng UEF vẫn luôn là nơi thu hút các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin bởi những lý do sau:
- Sinh viên được học một môi trường chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế.
- Sinh viên được trải nghiệp thực tế, giao lưu học tập tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.
- Có riêng chương trình đào tạo cho chuyên đề doanh nghiệp.
- Chương trình học song ngữ 50% các môn học bằng tiếng Anh.
- Học chuyển tiếp 2+2 với Đại học Gloucerstershire Anh Quốc.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho sinh viên học và hành.

Phòng thực hành với công nghệ tiên tiến

2. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về CNTT, có năng lực xây dựng và phát triển các ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.
Đào tạo cử nhân CNTT với vốn kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu với định hướng năng lực thực hành tốt; có khả năng thích nghi với sự biến động của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
3. Mục tiêu cụ thể
Cử nhân ngành CNTT có khả năng:
Về kiến thức:
PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất.
PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành CNTT để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp công nghệ, tư vấn, quản lý và sản xuất đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực của ngành CNTT.
Về kỹ năng:
PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
PO4: Kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng một hệ thống CNTT hoặc tư vấn giải pháp công nghệ, quản lý dự án CNTT ở các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và trường học.
PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
Về thái độ:
PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp;
PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.


Hoạt động đào tạo luôn gắn kết với doanh nghiệp, tăng cường kiến thức và trải nghiệm thực tế

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về nền tảng toán học, lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.
PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về lập trình, phân tích - thiết kế dữ liệu và mạng máy tính để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế kỹ thuật và phát triển giải pháp công nghệ, tư vấn, quản lý, nghiên cứu chuyên sâu, dễ dàng tiếp cận các công nghệ mới.
PLO3: Kiến thức chuyên sâu ngành công nghệ thông tin phục vụ cho công việc: Vận dụng các kiến thức về công nghệ phần mềm để xây dựng các phần mềm ứng dụng. Vận dụng các kiến thức về hệ thống thông tin để thiết kế và phát triển các hệ thống quản lý dữ liệu, thông tin. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính để triển khai, giám sát và quản trị hệ thống mạng máy tính và truyền thông. Vận dụng các kiến thức về an toàn thông tin, an toàn dữ liệu để xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn dữ liệu và tin cậy. Vận dụng các kiến thức về trí tuệ nhân tạo để phát triển các ứng dụng thông minh, tự động hóa. 
PLO4: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

Tham gia các cuộc thi học thuật để cũng cố kiến thức và kỹ năng

PLO5: Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: phát triển hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo.
PLO6: Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, đánh giá chất lượng công việc. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra giải pháp sáng tạo.
PLO7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

Sinh viên ngành CNTT đạt thành tích cao, khẳng định chất lượng đào tạo của UEF

PLO8: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị.
PLO9: Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia cài đặt, triển khai các hệ thống, sản phẩm, giải pháp về hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, mạng truyền thông, các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn an ninh cho mạng máy tính.
PLO10: Có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn, có thể bảo vệ quan điểm cá nhân và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Chương trình học song ngữ, trang bị năng lực ngoại ngữ vượt trội

5. Cơ hội việc làm
+ Chuyên viên phát triển phần mềm: phân tích, thiết kế, lập trình kiểm thử và triển khai phần mềm.
+ Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu.
+ Thiết kế và quản trị hệ thống mạng máy tính cho các doanh nghiệp.
+ Các vị trí giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
+ Kỹ sư phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa, robot; chuyên gia nghiên cứu sâu về trí tuệ nhân tạo.
+ Có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, các công ty với vai trò là người tư vấn, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì, các hệ thống phần mềm, các hệ thống thông tin, các hệ thống mạng máy tính và an toàn thông tin.
+ Có thể làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (thương mại – dịch vụ) với qui mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
+ Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
6. Cơ hội học tập
+ Chương trình song bằng, song ngành tại UEF giúp người học có điều kiện nâng cao năng lực đa ngành, toàn diện.
+ Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế.
+ Chương trình học chuyển tiếp 2+2 với Đại học Gloucerstershire Anh Quốc dành cho cử nhân CNTT.
7. Chuẩn đầu ra và CTĐT ngành CNTT   

TIN LIÊN QUAN