Thông báo sinh viên

Tư Vấn Chọn Chuyên Ngành cho sinh viên khóa 2019

13/05/2021
Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên khóa 2019.

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi “Tư vấn chọn Chuyên ngành cho sinh viên Ngành CNTT và Ngành TMĐT”. 

 
Thời gian, địa điểm tổ chức 
  • Thời gian: 09h00,  thứ 4, ngày 19/05/2021.
  • Địa điểm: Online (Microsoft Teams).
  Link đăng ký: https://bit.ly/3tM8RHG
           
Đây là chương trình rất quan trọng đối với sinh viên hiện đang theo học tại khoa đặc biệt là sinh viên khoá 2019 vì thế đề nghị ban cán sự các lớp triển khai đến đầy đủ sinh viên tại lớp nắm thông tin và tham dự đầy đủ, đúng giờ để có đầy đủ hơn những định hướng góp ý cho lựa chọn chuyên ngành theo học.
TIN LIÊN QUAN