Hoạt động sinh viên

Gắn kết cộng đồng thông qua những đề tài môn học Thiết kế Website

18/06/2020
Sau thời gian thực hiện, sáng hôm nay, 12 sinh viên thực hiện học phần Thiết kế giao diện web thuộc khoa CNTT đã có buổi làm việc với đối tác cộng đồng để trình bày thử nghiệm sản phẩm trang website của tổ chức.
 

Thầy Hoàng Văn Hiếu - Người trực tiếp hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện đề tài

Các bạn đã thể hiện tốt khả năng chuyên môn cũng như đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và đối tác cộng đồng đã có những nhận xét, chia sẻ mở rộng để thúc đẩy các bạn sáng tạo, bứt phá hơn nữa trong giai đoạn làm việc tiếp theo.
 


Sinh viên trình bày các sản phẩm

Được biết, Thiết kế Website là một trong 2 môn học gắn kết cộng đồng hiện đang được triển khai tại UEF và hứa hẹn những sản phẩm mang tính ứng dụng thực tế cao phục vụ nhu cầu của các đối tác cộng đồng. 
 

 
Chúc các bạn sẽ haofn thành tốt sả phẩm của mình và sớm được đưa vào phục vụ cộng đồng.
TIN LIÊN QUAN