Hoạt động sinh viên

Hoạt động cộng đồng: buổi bàn giao Website cho Trường Tình thương Ái Linh

28/04/2021
Trong học kỳ vừa qua, Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF và Khoa Công nghệ thông tin UEF đã kết hợp lồng ghép hoạt động phục vụ cộng đồng vào môn học Thiết kế Web với mục tiêu thiết kế trang web cho Trường tình thương Ái Linh.
Sau nhiều nỗ lực, Giảng viên và Sinh viên môn học đã hoàn thành sản phẩm theo nhu cầu của đối tác cộng đồng.
Các giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đến thăm Trường Tình thương Ái Linh
Thành quả cuối cùng của các bạn đã làm cho các đối tác bất ngờ về tính sáng tạo. Những thông điệp chính và các chức năng rất gần với yêu cầu của cộng đồng cho thấy được sự tôn trọng của các bạn dành cho phía đối tác cũng như tinh thần trách nhiệm của các nhóm khi tham gia hoạt động.
Bên cạnh đó, cũng đã có những gian hàng trò chơi giao lưu giữa sinh viên khoa Công nghệ Thông tin cùng với các em nhỏ tại Trường Tình thương Ái Linh cũng diễn ra đầy sôi nổi

Ghi nhận sự nỗ lực của các bạn, TS. Nguyễn Hà Giang - Trưởng khoa Công nghệ thông tin cũng cho biết thêm về tầm quan trọng của hoạt động gắn kết này. Theo thầy, việc làm của các bạn cho thấy sinh viên UEF không chỉ giỏi học tập, nghiên cứu, sáng tạo mà còn rất có trách nhiệm với cộng đồng và điều này là hành trang quý giá cho các bạn khi phấn đấu trở thành một thế hệ công dân toàn cầu mới.
 
Khoa Công Nghệ Thông Tin
TIN LIÊN QUAN