Thông báo giảng viên

[Nhắc lịch] Thông báo thời gian nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

14/03/2021
Kính gửi Thầy/Cô,
Khoa Công nghệ thông tin gửi Thầy/Cô kế hoạch 250/KH-UEF Về việc sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020-2021, Quyết định 233/QĐ-UEF Về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 và File Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.
Thời gian nghiệm thu đề tài: 19/05/2021.
Quý Thầy/Cô là GVHD vui lòng nhắc nhở sinh viên thực hiện đề tài đúng thời gian quy định.
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN