Thông báo giảng viên

T/B Họp Khoa CNTT tháng 02/2021

24/02/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THÔNG BÁO
V/v Họp Khoa định kỳ tháng 02/2021


Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) gửi đến Quý Thầy/Cô “Thông báo Họp Khoa định kỳ tháng 02/2021” như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

  • Thời gian: 8g30, Thứ 7 ngày 27/02/2021
  • Địa điểm: Phòng họp Einstein (04.01) - 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

2. Một Thành phần tham dự:

  • Chủ trì: BCN khoa
  • Thành phần tham dự: CB-GV-NV khoa CNTT

3. Nội dung:

  • Họp rà soát, triển khai công tác, sự kiện tháng 03/2021
  • Họp chuẩn bị đầu học kỳ 2A năm học 2020 - 2021
  • Họp nhóm viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNTT, TMĐT và thu thập minh chứng

Vì tính chất chất quan trọng của cuộc họp, Quý Thầy/Cô vui lòng sắp xếp tham dự đầy đủ và đúng giờ.

TIN LIÊN QUAN