Thông báo giảng viên

Thông báo họp định kỳ tháng 04/2024 K.CNTT

23/03/2024
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 04/2024 
Thông tin cụ thể sau:
1. Thời gian: 14g00, thứ Sáu ngày 05/04/2024
2. Địa điểm:  Phòng học A.16-04 - Tầng 16 - Trụ sở 141 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
3. Chủ trì: Ô.Giang (K.CNTT)
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa
 
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
 
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN