Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa CNTT thứ 6 ngày 16/04/2021

13/04/2021
Kính gửi: Quý Thầy/Cô.
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa CNTT - Họp rà soát công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ngành CNTT
1. Thời gian: 14g00, Thứ Sáu ngày 16/04/2021
2. Địa điểm: Phòng học 11.03
3. Chủ trì: BCN KCNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp Quý Thầy/Cô vui lòng tham dự đầy đủ đúng giờ.
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN