Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 07/2021

18/07/2021
Kính gửi: Quý Thầy/Cô
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa CNTT định kỳ tháng 07/2021
1. Thời gian: 14g00, thứ Sáu ngày 23/07/2021
2. Địa điểm: Hình thức họp trực tuyến qua MS Teams
3. Chủ trì: BCN KCNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp Quý Thầy/Cô vui lòng tham dự đầy đủ đúng giờ.
 
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN