Thông báo giảng viên

THÔNG BÁO HỌP KHOA ĐỊNH KỲ THÁNG 01/2021

10/01/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
                 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
V/v Họp Khoa định kỳ tháng 01/2021

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) gửi đến Quý Thầy/Cô “Thông báo Họp Khoa định kỳ tháng 01/2021” như sau:

1.      Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian: 14g00, Thứ 5 ngày 14/01/2021
  • Địa điểm: Phòng học 10.05 - 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM
2.      Một Thành phần tham dự:
  • Chủ trì: BCN khoa
  • Thành phần tham dự: CB-GV-NV khoa CNTT
3.      Nội dung:
  • Họp báo cáo công tác đào tạo
  • Họp ra soát, triển khai công tác, sự kiện tháng 02/2021
  • Họp nhóm viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNTT, TMĐT và thu thập minh chứng
  • Họp công tác mở ngành Thiết kế đồ họa
  • Họp tổ chức triển khai, ra soát CĐR và CTĐT năm 2021 ngành CNTT, TMĐT, KHDL
  • Thông tin về tư vấn tuyển sinh năm học 2021-2022
Vì tính chất chất quan trọng của cuộc họp, Quý Thầy/Cô vui lòng sắp xếp tham dự đầy đủ và đúng giờ.
TIN LIÊN QUAN