Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 01/2023

26/12/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 01/2023
Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: 14h00, thứ Sáu ngày 06/01/2023
2. Địa điểm: Phòng họp Einstein (04.01)
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa

Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
TIN LIÊN QUAN