Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 05/2023

11/05/2023
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 05/2023
Thông tin cụ thể sau:
1. Thời gian: 14g00, thứ Sáu ngày 12/05/2023
2. Địa điểm:  Phòng họp Einstein (04.01) 
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
TIN LIÊN QUAN