Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 07/2022

25/06/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 07/2022.
 
Thông tin họp Khoa như sau:
1. Thời gian: 08g00, thứ Ba ngày 05/07/2022
2. Địa điểm:  Phòng họp Einstein (04.01) 
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa
5. Một số nội dung: 
- Họp triển khai xây dựng kế hoạch, hoạt động sự kiện năm học 2022-2023. 
- Họp thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp năm học 2021-2022.
- Họp về việc đề xuất khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong hoạt động phong trào năm học 2021-2022.
- Họp công tác Kiểm định CTĐT ngành Thương mại điện tử.
- Họp công tác chuẩn bị tổng kết đánh giá năm học 2021-2022.
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
 
TIN LIÊN QUAN