Thông báo giảng viên

Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 10/2022

01/10/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo họp Khoa định kỳ tháng 10/2022, thông tin như sau:
1. Thời gian: 15g00, thứ Sáu ngày 07/10/2022
2. Địa điểm:  Phòng họp Einstein (04.01) 
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
TIN LIÊN QUAN