Thông báo giảng viên

Thông báo Họp Khoa tổng kết đánh giá năm học 2021-2022

09/08/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc Họp Khoa tổng kết đánh giá năm học 2021-2022.
Thông tin cụ thể sau:
1Thời gian: 13g30, thú 5 ngày 11/08/2022
2. Địa điểm: Phòng họp Einstein (04.01)
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa CNTT
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
 
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN