Thông báo giảng viên

Thông báo Họp Khoa tổng kết đánh giá năm học 2022-2023

04/08/2023
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo Họp Khoa tổng kết đánh giá năm học 2022-2023.
Thông tin cụ thể sau:
1. Thời gian: 08g00, thứ Sáu ngày 11/08/2023
2. Địa điểm:  Phòng học A.09-07
3. Chủ trì: BCN Khoa CNTT
4. Thành phần tham dự: CB-GV-NV Khoa
5. Nội dung:
- Tổng kết các mảng công tác chuyên môn, hoạt động, sự kiện, nghiên cứu khoa học,...của Khoa trong năm học 2022-2023.
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của GV-NV năm học 2022 - 2023.
 
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp kính mong Quý Thầy/Cô tham dự đầy đủ, đúng giờ.
 
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN