Thông báo giảng viên

Thông báo Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

24/01/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo số 01/TB-PTCh ngày 22/02/2021 về việc Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
K.CNTT
 
TIN LIÊN QUAN