Thông báo giảng viên

Thông báo về việc nộp đề thi kết thúc học phần trong học kỳ 2A năm học 2020-2021

14/04/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô
Khoa Công nghệ thông tin gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo về việc nộp đề thi kết thúc học phần trong học kỳ 2A năm học 2020-2021 như sau:
1. Bao gồm: Các môn thi với hình thức thi như sau:
- Tự luận: đề thi và đáp án
- Trắc nghiệm trên máy tính: ma trận đề thi
2. Thời gian: Giảng viên nộp Khoa về Khoa như sau:
- Môn tự luận: 16g00, Thứ Hai ngày 29/03/2021
- Môn trắc nghiệm: 16g00, Thứ Hai ngày 22/03/2021
Trân trọng,
K.CNTT
TIN LIÊN QUAN