Tin tức NCKH & CN

UEF triển khai khảo sát CB-GV-NV về công tác tổ chức, quản lý, nghiên cứu khoa học, hoạt động đào tạo

29/07/2020
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo đến các đơn vị về việc tiếp tục triển khai hoạt động khảo sát cán bộ - giảng viên - nhân viên (CB-GV-NV) về công tác tổ chức, quản lý, nghiên cứu khoa học (NCKH), hoạt động đào tạo năm học 2019 - 2020.
Hoạt động này nhằm thu thập thông tin phản hồi của CB-GV-NV về công tác tổ chức, quản lý, NCKH, hoạt động đào tạo; góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phản hồi của các bên liên quan nhằm đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động trong Nhà trường. 
 
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEF ngày càng được quan tâm đẩy mạnh
 
Đối tượng khảo sát: Toàn thể cán bộ - giảng viên - nhân viên UEF
Nội dung khảo sát: Theo các mẫu phiếu sau:
+ Phiếu khảo sát CB-GV-NV về công tác tổ chức, quản lý và NCKH
+ Phiếu khảo sát giảng viên về hoạt động đào tạo
Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 10/8 - 22/8/2020.
Hình thức khảo sát: Qua Google Form, link thực hiện khảo sát sẽ được gửi qua địa chỉ email của từng CB-GV-NV.
 

Kết quả khảo sát sẽ góp phần đề xuất giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động trong Nhà trường
 
Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc:
Trung tâm Đảm bảo chất lượng UEF (tầng 3)
Điện thoại: 028 5422 6666 (108)
Email: dambaochatluong@uef.edu.vn
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN