Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NH 2019-2020

10/09/2019
1. Mục đích:
Chương trình "Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin" là diễn đàn để sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Khoa và Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban liên quan về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang học tập tại Trường. Thông qua buổi trao đổi Khoa sẽ hiểu được những tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, lịch sinh hoạt còn nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa và Nhà Trường nhằm phát huy tính dân chủ trong Nhà trường.
2. Đối tượng tham gia:
Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ Thông tin các khóa 2016,2017,2018 ngành CNTT, TMĐT
3. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: 13g30, thứ 6 ngày 13/09/2019
  • Địa điểm: Hội trường Tầng 16
4. Chủ trì:
  • TS. Nguyễn Hà Giang - Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin.
  • ThS. Văn Thị Thiên Trang - P.Trưởng Khoa Khoa Công nghệ Thông Tin
5. Thành phần tham dự:
  • Đại diện Văn phòng Trường
  • Đại diện Phòng Đào tạo
  • Đại diện Phòng CTSV
  • CB-NV-GV Khoa CNTT
 
TIN LIÊN QUAN
Loading...