Tin tức sự kiện

Thông báo tổ chức học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 và việc phát tài liệu học tập cho sinh viên

25/08/2021
Thực hiện theo Thông báo số: 256/TB-UEF, ngày 12/8/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về việc Tổ chức học kỳ 1 năm học 2021-2022; Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương;
Nhà trường thông báo về việc tổ chức giảng dạy và cung cấp tài liệu học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020, học lại sẽ được triển khai như sau:
 
1. Tổ chức giảng dạy:
 
Nhà trường bắt đầu tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Sinh viên sử dụng tài khoản UEF-LMS và Microsoft Teams đã được Nhà trường cung cấp.
 
học kỳ 1
Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 20/9

Thời gian: Từ ngày 20/09/2021. Sinh viên xem lịch học tại daotao.uef.edu.vn 
 
2. Cung cấp tài liệu học tập:
 
Sinh viên có thể tải tài liệu học tập điện tử: Đề cương chi tiết môn học, slide bài giảng, tài liệu tham khảo,… từ hệ thống quản lý học tập UEF-LMS.
Đối với tài liệu, giáo trình in, sinh viên đã thực hiện đóng học phí có thể nhận trực tiếp tại Thư Viện trường hoặc đăng ký nhận tài liệu qua bưu điện, cước phí bưu điện do Nhà trường chi trả, thực hiện như sau:
- Sinh viên sử dụng email do Nhà trường cấp để đăng nhập vào website https://student.uef.edu.vn, mục “Đăng ký nhận sách học kỳ 1 năm học 2021 - 2022” thực hiện đăng ký và xác nhận địa chỉ chính xác để nhận bưu phẩm.
 
Sinh viên có thể đăng ký nhận tài liệu qua bưu điện
 
- Thời gian đăng ký: từ ngày 26/8 – 5/9/2021;
Sinh viên cần được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với:
Trung tâm Hỗ trợ học vụ (TT.HTHV) theo các kênh sau: 
- Điện thoại: 028 5422 1111 (ext 050, 051, 052, 053, 054)
- Hotline: 028 5422 1375   
- Zalo: 0908 560 999;
- Facebook: UEF – Trung tâm hỗ trợ học vụ           
- Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
- Tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv
 
Phòng Đào tạo
TIN LIÊN QUAN