Công trình NCKH SV

Đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

02/11/2016
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN

Tiếp nối thành công từ chương trình hội thảo chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học, cách chọn và thực hiện đề tài NCKH Euréka”, Khoa Quản trị kinh doanh bắt đầu tiếp nhận đăng ký đề tài NCKH đối với toàn thể sinh viên khoa QTKD như sau:
Hình thức đăng ký:

Sinh viên có thể đăng ký tham gia theo 2 hình thức: cá nhân hoặc nhóm (1 nhóm không quá 5 thành viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có quyền đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều đề tài (nhưng không quá 3 đề tài)

Thời gian:

 05/11 – 15/12/2016: Sinh viên đăng ký đề tài tại văn phòng Khoa QTKD (lầu 2).
 15 – 28/12/2016: Khoa QTKD xét duyệt các đề tài đăng ký.
 30/12/2016: Tổ chức buổi bảo vệ đề cương cho các đề tài đã được Khoa chọn lọc. Các đề cương bảo vệ thành công sẽ được Khoa phân công Giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài.
 01 – 04/2017: Sinh viên tiến hành thực hiện nghiên cứu khoa học theo đề tài theo đề
cương đã được bảo vệ.
 30/04/2017: Bảo vệ đề tài khoa học cấp Khoa.
 Tháng 5/2017: Nộp đề tài đạt giải cấp Khoa tham gia đề tài NCKH cấp trường.

Quyền lợi của sinh viên khi tham gia thực hiện NCKH:

 Sử dụng các thiết bị sẵn có của trường, khoa để tiến hành nghiên cứu
 Được Nhà trường hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và
công bố khoa học theo quy định hiện hành
 Được cộng điểm rèn luyện, xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định
 Được Nhà trường cấp giấy chứng nhận sinh viên tham gia NCKH và được tuyên dương
trong các buổi lễ lớn của Nhà trường.
 Được hỗ trợ chi phí in ấn và photo tài liệu theo quy định
 Đề tài đạt giải cấp Khoa sẽ đươc gửi tham gia cấp trường và cấp thành phố (giải thưởng Eureka)
Ngoài ra, việc thực hiện NCKH thành công còn giúp sinh viên có nền tảng lý luận tốt trong việc viết khoá luận tốt nghiệp và công tác nghiên cứu sau khi ra trường.
Rất mong các bạn sinh viên nhiệt tình đăng ký tham gia.

Khoa QTKD.
TIN LIÊN QUAN