Học bổng

CƠ HỘI HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 20.000AUD TỪ ĐẠI HỌC MACQUARIE

25/12/2015

Áp dụng:
• Dành cho sinh viên bắt đầu khóa học năm 2016-2017
• Là công dân Việt Nam
• Sinh viên học khóa Anh văn trước khi vào khóa chính vẫn được xét học bổng. Tuy nhiên, sinh viên chỉ được xét học bổng khi vào khóa chính Đại học/ Sau Đạihọc. Sinh viên phải trả đủ phí khóa Tiếng Anh
• Sinh viên học chương trình liên thông tại MUIC(MUIC Diploma pathway ) vẫn có thể nộp đơn cho học bổng này. Ngoài ra, Trường có riêng học bổng cho chương trình Dự bị trị giá $3000. Sinh viên cần nộp riêng đơn xin học bổng Dự bị. Các học bổng dành cho Sinh viên Việt Nam sẽ được tính khi sinh viên vào chương trình Đại học
Không áp dụng:
• Học bổng không áp dụng cho các chương trình chuyển tiếp từ SIBT vào ĐH Macquarie
Trị giá học bổng:
$5000 mỗi năm. Ví dụ: Sinh viên Việt Nam học chương trình Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế kéo dài 1.5 năm sẽ nhận học bổng $5000 cho năm nhất và $2500 cho năm hai ($5000 sẽ chia tỉ lệ cho nửa năm sau)
Sinh viên học Cử nhân Kỹ thuật 4 năm sẽ nhận học bổng $5000 mỗi năm, tổng cộng $20.000 cho 4 năm Đại học 
Yêu cầu:
Sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trinh mình chọn. Khi nhà trường xét đơn xin nhập học cho sinh viên sẽ xét kèm tiêu chí trao học bổng.

TIN LIÊN QUAN