Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 2016-2017
Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 2016-2017
Danh mục các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên khoa Tài chính - Kế toán trong năm học 2015-2016
Trong năm 2015-2016, Khoa Tài chính - Kế toán đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên bao gồm: tham quan doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo,...
Danh sách sinh viên tham gia và đoạt giải thưởng các cuộc thi học thuật (2015-2016)
Danh sách sinh viên khoa Tài chính - Kế toán tham dự và đoạt giải các cuộc thị học thuật trong và ngoài trường năm học 2015-2016
Danh sách đề tài tham dự giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka 2015
Danh sách sinh viên khoa Tài chính - Kế toán và đề tài tham dự giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên EUREKA lần thứ XVII - 2015
Bài viết 'Kỹ năng học đại học'
Bài viết "Kỹ năng học đại học"
Bài viết 'Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường đại học'
Định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại các trường đại học
Bài báo khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Trâm Anh, 2015, "Một số giải pháp khuyến khích, động viên nhân viên tại ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam", Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM
Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 2011
Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khóa 2011 - Trường đại học kinh tế tài chính - UEF
Loading...