Thông báo sinh viên

Hướng dẫn sinh viên Khóa 2019 đăng ký chuyên ngành

24/05/2021
Nội dung chi tiết kế hoạch đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2019:
  • Hình thức đăng ký: trực tuyến tại cổng thông tin sinh viên 
  • Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 24/05/2021 đến 16h30 ngày 26/05/2021
  • Thông báo kết quả đăng ký: 10/06/2021
  • Điều kiện mở chuyên ngành: căn cứ vào số lượng đăng ký. Chuyên ngành không đủ sĩ số để mở sẽ bị hủy và sinh viên đăng ký chuyên ngành này sẽ chuyển qua chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 2. 
  • Sau thời gian trên, Khoa quản lý tự phân bổ chuyên ngành cho sinh viên không đăng ký.
  • Sinh viên xem hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký tại đây.
TIN LIÊN QUAN