Thông báo sinh viên

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 20.2B (bổ sung) và học kỳ hè, năm học 2020-2021

25/03/2021

Sinh viên xem chi tiết về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 20.2B (bổ sung) và học kỳ hè, năm học 2020-2021 tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ TT. HTHV tại tầng 2.

TIN LIÊN QUAN