Thông báo sinh viên

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ Giáo dục quốc phòng và Hè năm học 2022-2023

20/04/2023
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần cụ thể như sau:
1.      Hình thức đăng ký: trực tuyến tại daotao.uef.edu.vn
2.      Thời gian đăng ký: từ 8g ngày 16/05/2023 đến 16g30 ngày 20/05/2023. Sinh viên có thể tham khảo thời khóa biểu từ ngày 08/05/2023.
3.      Học phần tổ chức đào tạo: 
o    Các học phần: Giáo dục Quốc phòng, Lý luận chính trị, các học phần chuyên môn tạo điều kiện cho sinh viên các khóa tham gia học tập (theo danh sách đính kèm). 
o    Đối với những học phần chưa có thời khóa biểu, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập mã số môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng, phía cuối trang đăng ký).     Tùy thuộc vào kết quả đăng ký, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm các lớp học phần nếu sĩ số phù hợp.
o      Sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu đã có, đăng ký chọn học phần phù hợp (lưu ý: chọn đúng mã học phần, tên học phần, học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh …, tham khảo CTĐT của khóa mình tại đây, ký hiệu nhóm học phần giảng dạy bằng tiếng Anh: A01E – nhóm 01 đợt A và E-English).
o     Kết quả đăng ký sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 01/06/2023.
4.     Thời gian đóng học phí (tại ngân hàng): từ ngày 12/06/2023 đến 20/06/2023.
5.      Thời gian học kỳ 
5.1. Học kỳ Giáo dục quốc phòng:
Sinh viên chọn học 1 trong 3 đợt sau:
+ Đợt A: 17/07 – 28/07/2023 (thực hành: 17/07-22/07, lý thuyết: 24/07-28/07)
+ Đợt B: 24/07 – 04/08/2023 (thực hành: 24/07-29/07, lý thuyết: 31/07-04/08)
+ Đợt C: 31/07 – 11/08/2023 (thực hành: 31/07-05/08, lý thuyết: 07/08-11/08)
- Sinh viên học tập 02 tuần/đợt (cả ngày), lý thuyết học tại UEF (CS276, CS141), thực hành học tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự - Bộ Tư Lệnh TP.HCM (số 825, Tỉnh lộ 15, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM). Xem Hướng dẫn đính kèm.
- Sinh viên đăng ký học phần GDQP và đóng học phí theo quy định của UEF.
- Sinh viên đóng tiền chi phí hậu cần khi tham gia học tập tập trung tại Trường Quân Sự. Chi phí hậu cần (dự kiến): 700.000 đồng, sinh viên đóng trực tiếp tại TQS, bao gồm:  Tiền ăn (3 bữa/ngày/người), điện, nước, thuốc quân y,…; Tiền giặt, khử khuẩn quân trang, tài liệu huấn luyện; Tiền sinh hoạt ngoại khóa (nếu có).
6.2. Học kỳ Hè (học và thi): 17/07 – 26/08/2023.
Lưu ý: Đề nghị Sinh viên không đăng ký chiếm chỗ khi không có nhu cầu học.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ học vụ để được tư vấn và hướng dẫn.
Phòng Đào tạo
TIN LIÊN QUAN