Thông báo sinh viên

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019 (NĂM HỌC 2022-2023)

22/04/2022

 Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2019 bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo đến sinh viên kế hoạch tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau: 

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tốt nghiệp, SV vui lòng xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN