Thông báo sinh viên

Thông báo chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2021

27/04/2023
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2021, nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho sinh viên khóa 2021 đăng ký chọn chuyên ngành đào tạo như sau: 
1. Thông tin về chuyên ngành và điều kiện mở chuyên ngành: 
theo file đính kèm.
2. Tổ chức đăng ký chuyên ngành:
2.1. Tư vấn định hướng nghề nghiệp:
 08-20/05/2023.
2.3. Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 22/05/2023 đến 16h30 ngày 26/05/2023
Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký Khoa quản lý tự phân bổ chuyên ngành cho sinh viên.
2.4. Thông báo kết quả đăng ký: 12/06/2023.
 
TIN LIÊN QUAN