Thông báo sinh viên

Thông báo thực hiện khảo sát SV học kỳ 1A, NH 2020-2021

12/10/2020
Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên mỗi học kỳ nhằm giúp nhà trường tiếp tục nâng cao và cải tiến chất lượng hoạt động dạy và học tại UEF. Những ý kiến, nguyện vọng của các bạn là cơ sở để nhà trường có phương án điều chỉnh phù hợp, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của sinh viên, giúp các bạn học tập và rèn luyện hiệu quả hơn. Vì vậy, nhà trường rất mong nhận được những đóng góp thẳng thắn và mang tính xây dựng từ các bạn sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2020-2021. 

Thời gian thực hiện: 12/10/2020 - 25/10/2020

Bên cạnh đó, các bạn cũng được tính điểm rèn luyện khi thực hiện khảo sát, nên hãy cố gắng hoàn thành đúng thời hạn nhé! Điểm rèn luyện được tính như sau:
Tỉ lệ trên tổng số môn học Số điểm
≥ 90% 5
≥ 80% 4
≥ 70% 3
≥ 60% 2
≥ 50% 1
< 50% 0

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:
Bước 1. 
Đăng nhập vào tài khoản sinh viên tại địa chỉ https://student.uef.edu.vn
Bước 2. 
Tại trang chủ, chọn mục như hình 

Bước 3. Chọn tên giảng viên để thực hiện khảo sát. Tên giảng viên đã được khảo sát sẽ hiển thị màu xanh lá.

Bước 4. Tại trang thông tin khảo sát, chọn mục tương ứng theo thang đánh giá.

Bước 5. Chọn Xác nhận sau khi hoàn thành khảo sát tất cả các mục.
TIN LIÊN QUAN