Sự kiện hoạt động Sinh viên
Nhằm giúp các bạn trong Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa nắm được quy trình, thủ tục duyệt các...
Tiếp sau hai buổi tập huấn về kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng tổ chức-quản lý công việc, Khoa Quan hệ Quốc tế tiếp tục tổ chức khóa tập huấn thành viên BCN-CLB...
Nhằm mục đích xây dựng mục tiêu dự án, lên kế hoạch hành động và kiểm soát trong quá trình thực thi dự án của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa...
Nhằm mục đích nâng cao năng lực tổ chức và quản lý công việc của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ),...
Nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa; giúp các bạn sinh...
Nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa; giúp các bạn sinh...
Nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa; giúp các bạn sinh...
Nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý của Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa và Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa; giúp các bạn sinh...
Năm 2017, ngành Quan hệ Quốc tế chính thức được mở ra đào tạo ở UEF. Ở thời điểm đấy, mặc dù số lượng sinh viên của Khoa chúng ta còn ít, nhưng để tạo ra sân chơi cho...
Một mùa tuyển sinh nữa lại đến, đại gia đình IR rất hạnh phúc khi được chào đón những tân binh tài năng. Lời đầu tiên, Liên Chi Đoàn Khoa Quan hệ Quốc tế xin được gửi...