Hội thào khoa học

Hội thảo khoa học “English Language Education and Research in the New Normal: Prospects and Challenges”

11/02/2022
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 2022 với những thông tin chính như sau:
1. Mục đích
 • Tạo diễn đàn trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và ngôn ngữ Anh, đặc biệt tập trung vào các vấn đề cấp thiết như ứng dụng công nghệ vào giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu ngôn ngữ Anh, áp dụng các mô hình giảng dạy ngôn ngữ tiên tiến, tích cực hóa sự tham gia của người học, và sự thích ứng của giáo viên lẫn người học trong giai đoạn bình thường mới;
 • Tạo môi trường tự do nghiên cứu học thuật nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố khoa học cho các giảng viên. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.   
2. Nội dung bài tham luận
 • Giảng dạy tiếng Anh trong tình hình mới
 • Công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy tiếng Anh
 • Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh
 • Thiết kế chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngữ và không chuyên
 • Đánh giá chương trình, giáo trình
 • Giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh
 • Các vấn đề biên phiên dịch
 • Các vấn đề văn hóa và liên văn hóa
 • Các vấn đề ngôn ngữ Anh
 • Mối liên hệ giữa đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học
 • Các chủ đề có liên quan khác
3. Thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức
 • Thời gian: 18 tháng 06 năm 2022
 • Địa điểm: 141 – 145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cách thức tổ chức: Trực tuyến kết hợp với trực tiếp. BTC sẽ thông tin cụ thể đến đại biểu tham dự sau khi đã đăng ký.
4. Yêu cầu và thể lệ viết bài cho hội thảo
 • Bài viết được soạn thảo trên MS Word với font chữ Times New Roman, khổ A4, cỡ chữ 13. Bài viết không quá 5,000 từ và cần có thêm các thông tin kèm theo: họ tên, đơn vị công tác và điện thoại của tác giả để Ban thư ký tiện liên hệ (vui lòng xem hướng dẫn kèm theo).
 • Bài viết gửi về địa chỉ email: eler2022@uef.edu.vn
  • Tiêu đề email: ELER_Tên bài viết
  • Lưu tên file bài viết: Họ và tên tác giả (đầy đủ, không dấu)_đơn vị công tác (viết tắt)
  • Ví dụ: Nguyen Van A_HUTECH
 • Bài viết sẽ được biên tập và in thành kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN và được phát tại hội thảo; đồng thời sẽ gửi đến Tạp chí Phát triển & Hội nhập ISSN 1859-428 X chọn bài và đăng trên Tạp chí (nếu bài đạt yêu cầu theo Thể lệ của Tạp chí).
5. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh
6. Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo:
 • Thuyết trình (Oral presentation): Mỗi báo cáo được trình bày trong 20 phút và thảo luận trong 10 phút. 
7. Thời hạn nộp báo cáo
STT Nội dung Thời hạn
1 Nộp tóm tắt báo cáo 28/02/2022
2 Thông báo chấp thuận tóm tắt báo cáo 07/03/2022
3 Nộp toàn văn báo cáo 02/05/2022
4 Thông báo chấp thuận báo cáo được đăng kỷ yếu 16/05/2022
5 Chỉnh sửa báo cáo (nếu có) 23/05/2022
 
8. Thông tin liên hệ
 • Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức Hội thảo thông qua:
  • Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - Tầng 2 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Số 141 – 145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điện thoại: 025 5422 6666 – 230.
  • Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh - Tầng 4 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Số 141 – 145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Điện thoại: 025 5422 6666 – 360.
 • Thông tin của Hội thảo được đăng tải trên website: https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn
 • Thư mời viết bài
 • Tóm tắt thông tin tác giả
 • Trình bày bài viết 
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn