Hội thào khoa học

Hội thảo Khoa học về Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán và Thương mại BFAC2022

10/02/2022
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM và các Trường đại học, Học viện thuộc khối thi đua 22 (theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo Khoa học về Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán và Thương mại (Conference on Business Management,  Finance, Accounting and Commerce - BFAC) với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu, Chiến lược địa phương” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý đặc biệt là các nhà doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề bức thiết như: Bối cảnh tác động của Covid-19, công nghệ số và các vấn đề toàn cầu đến mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội; Sự điều chỉnh chính sách của quốc gia, địa phương, ngành; Sự chuyển đổi chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm thích ứng với tình hình mới, vượt qua khó khăn, thách thức.
Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28 & 29/04/2022 dưới 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp tại phòng họp Trường Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh (141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM).
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia viết bài liên quan đến chủ đề nói trên. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung chính sau:
Bối cảnh toàn cầu chung
 • Tác động của Covid-19 đến kinh tế, xã hội;
 • Xu hướng phát triển và tác động của công nghệ số và các công nghệ mới đến
  kinh tế - xã hội;
 • Các vấn đề toàn cầu khác và tác động của chúng đến kinh tế xã hội,…
Quản trị kinh doanh, thương mại, dịch vụ và doanh nghiệp
 • Tác động của Covid-19 và các vấn đề kinh tế xã hội khác đến hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thương mại, marketing,v.v..;
 • Ứng dụng của công nghệ số trong quản trị kinh doanh: Kênh phân phân phối kỹ thuật số, Tiếp thị kỹ thuật số, Trải nghiệm kỹ thuật số của người dùng khách hàng, Kinh tế chia sẻ và ứng dụng công nghệ số trong dịch vụ vận tải, chuỗi cung ứng;
 • Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu quản trị kinh doanh trong bối cảnh mới;
 • Các vấn đề đặt ra đối với chính sách, pháp luật và điều hành của nhà nước.
Tài chính – Ngân hàng
 • Công nghệ tài chính (Fintech), Công nghệ bảo hiểm (Insurtech): Các sản phẩm, dịch vụ mới, kênh phân phối mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số;
 • Các vấn đề đặt ra đối với hệ thống các định chế tài chính truyền thống, đối với hệ thống quản trị tài chính công trong quá trình đổi mới công nghệ, bối cảnh tác động của Covid-19 và các vấn đề toàn cầu khác;
 • Các vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực tài chính trong bối cảnh mới;
 • Các vấn đề đặt ra đối với chính sách, pháp luật và điều hành của nhà nước đối với hệ thống hệ thống ngân hàng thương mại, các định chế tài chính phi ngân hàng, đối với các mô hình kinh doanh mới,...
Kế toán
 • Tác động của Covid-19 và ứng dụng công nghệ số, trí thông minh nhân tạo đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
 • Các vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh mới;
 • Các vấn đề đặt ra đối với chính sách, pháp luật và điều hành của nhà nước.
Các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác
 • Tác động của các vấn đề mang tính toàn cầu lên các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác và các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giải quyết, vượt qua thách thức của nó.
Yêu cầu và thể lệ gửi bài viết khoa học:
 1. Thời hạn gửi bài:
 • Bản tóm tắt (Abstract): 11-15/02/2022;
 • Bản đầy đủ (Full Text): 15/02/2022 đến 11 giờ 30 phút ngày 10/03/2022.
Lưu ý:
Ngôn ngữ: Tiếng Việt;
Hình thức và kết cấu bài viết: Theo chuẩn bài viết đăng tạp chí khoa học (phụ lục và mẫu đính kèm);
Đặt tên file: bfac2022_tên tác giả_tên bài viết (rút gọn bằng từ khóa chủ đề bài viết);
 1. Thời gian thẩm định và chỉnh sửa: 15/02/2022 đến 20/03/2022.
 2. Thông báo kết quả biên tập kỷ yếu, hoàn tất các thủ tục và nộp lệ phí đăng bài: 21/03/2022 đến 27/03/2022;
 3. Đăng ký xuất bản (ISBN), in ấn và phát hành kỷ yếu: 28/03/2022 – 15/04/2022;
 4. Địa chỉ liên hệ và gửi bài: Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia BFAC2022, email: bfac2022@uef.edu.vn
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, các giảng viên và học viên.
Thư mời viết bài
Mẫu tóm tắt thông tin tác giả bài viết
Mẫu bài viết đầy đủ
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn