Thông báo

Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học "Kinh tế tuần hoàn – Kinh tế bền vững – Marketing xanh” – ESR 2024

10/12/2023
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đồng tổ chức Hội nghị khoa học cấp quốc gia Kinh tế tuần hoàn – Kinh tế bền vững – Marketing xanh” viết tắt ESR 2024_UEF.

1. MỤC TIÊU
Hội nghị ESR 2024 nhằm mục đích kết nối cộng đồng nhà nghiên cứu doanh nghiệp, nhà quản lý, học sinh/sinh viên về kinh tế và marketing.

2. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
  • Thời gian: 08g00 - 12g00, Thứ Sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2024.
  • Địa điểm: Hội trường Liberty tầng 15, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM, 141 – 145 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
3. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các tổ chức/doang nghiệp.  
4. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

5. KỶ YẾU HỘI NGHỊ
  • Quy định gửi bài viết:
- Bài viết khoa học tham gia hội nghị được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 10 trang A4, theo quy định của hội nghị.
- Tất cả nội dung nghiên cứu trong bản thảo phải là bản gốc và không được xuất bản ở nơi khác hoặc có ý định xuất bản trong suốt thời gian xem xét.
- Mỗi tác giả không được gửi quá 02 (hai) bài đối với tác giả chính, và 03 (ba) bài đối với tác giả phụ.
- Các bài báo khoa học được phản biện và xuất bản trên kỷ yếu hội nghị của nhà xuất bản (NXB) trong nước có số ISBN. Lệ phí tham gia viết bài và in kỷ yếu Hội thảo: Miễn phí
- Bài viết có chất lượng tốt được liên kết xuất bản trong số đặc biệt của tạp chí Phát triển và Hội nhập (https://jdi.uef.edu.vn/).
- Địa chỉ nhận bài viết gửi đến email: hoithao.marketing@uef.edu.vn
  • Các mốc thời gian quan trọng:​
STT Nội dung Thời gian
1 Thời hạn tác giả gửi bài viết (full text) 27/12/2023
2 Thời hạn thông báo kết quả phản biện 28/12/2023 - 11/01/2024
3 Thời hạn gửi bài hoàn chỉnh 12/01/2024 - 26/01/2024
 
6. THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • PGS.TS. Lê Quang Hùng, Phó Trưởng ban tổ chức – SĐT : 0916.798.955
  • TS. Nguyễn Quang trung, Ủy viên TT ban tổ chức – SĐT : 0945.238.637
  • Khoa Marketing UEF, SĐT : 0285.422.6666 (ext : 2411) ;
Email : Khoamarketing@uef.edu.vn, Hoithao.marketing@uef.edu.vn

 
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn