Nhu cầu cộng đồng

Gây quỹ mua trang thiết bị tại Trường mầm non xã hội Trung tâm Bình Triệu (Đã phát triển thành dự án)

30/10/2018
Tổ chức cộng đồng:  Thành lập năm 1997, Trung tâm phát huy Bình Triệu (gọi tắt là Trung tâm Bình Triệu) là
trung tâm lớn nhất trực thuộc tổ chức Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC). Hoạt động của trung tâm bao gồm hỗ trợ giáo dục tiểu học cho gần 400 trẻ em nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực Bình Triệu, Thủ Đức. Trung tâm cũng hỗ trợ các em về chăm sóc sức khỏe và các hoạt động vui chơi, tương tác xã hội. Trung tâm cũng là nơi nuôi dạy 30 em tại mái ấm của trung tâm. Trung tâm vận hành một trường mầm non nhằm gây quỹ xã hội để hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm.

Nhu cầu cộng đồng: Trường mầm non xã hội Trung tâm Bình Triệu chưa có đủ trang thiết bị cần thiết cho trẻ học tập, trường có 4 lớp học chỉ có đủ trang thiết bị cũ cho 2 lớp, còn 2 lớp trống. Do đó cần có một nguồn quỹ để trang bị các vật dụng này bao gồm 60 bàn và 80 ghế, có tổng giá trị khoảng 20 triệu.
TIN LIÊN QUAN