Nhu cầu cộng đồng

Tổ chức sự kiện và gây quỹ cho Trường khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh

28/08/2018

Tổ chức cộng đồng và nhu cầu: Trường khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh do một nhóm phụ huynh có con khiếm thính sáng lập. Mục đích của nhà trường là dạy văn hóa, các môn năng khiếu và kỹ năng sống cho trẻ em khiếm thính. Trường hoạt động dưới dạng phi lợi nhuận, vận động sự đóng góp của xã hội, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ cho hoạt động nhà trường.

Do trường hoạt động dưới dạng phi lợi nhuận và phần lớn các em học sinh đang theo học thuộc diện mồ côi hoặc gia đình nghèo, sống nhờ người thân nên nguồn thu học phí rất hạn chế. Hoạt động gây quỹ nhằm giúp cho trường có kinh phí để duy trì và cải thiện các hoạt động, mua trang thiết bị và tặng học bổng cho trẻ khiếm thính theo học tại trường.

 

Xem chi tiết

TIN LIÊN QUAN