Nhu cầu cộng đồng

Xây dựng sân chơi sắc màu cho trẻ em tại Trung tâm Bình Triệu

28/08/2018
Tổ chức cộng đồng và nhu cầu: Thành lập năm 1997, Trung tâm phát huy Bình Triệu (gọi tắt là Trung tâm Bình Triệu) là trung tâm lớn nhất trực thuộc tổ chức Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC). Hoạt động của trung tâm bao gồm hỗ trợ giáo dục tiểu học cho gần 400 trẻ em nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực Bình Triệu, Thủ Đức. Trung tâm cũng hỗ trợ các em về chăm sóc sức khỏe và các hoạt động vui chơi, tương tác xã hội. Trung tâm cũng là nơi nuôi dạy 30 em tại mái ấm của trung tâm.

Xuất phát từ nhu cầu của gần 400 trẻ em học tập tại Trung tâm Bình Triệu chưa có một sân chơi đúng nghĩa, Trung tâm Service-Learning Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) phối hợp cùng với các sinh viên của Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát (là một tổ chức phi lợi nhuận cấp học bổng cho sinh viên ngành kiến trúc) tổ chức xây dựng một sân chơi sắc màu dành cho trẻ em tại Trung tâm Bình Triệu.

Xem chi tiết

TIN LIÊN QUAN