Thông báo
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A , năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau: 1. Thời gian: từ ngày 20/05/2021...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK1B, NĂM HỌC 2020-2021 https://daotao.uef.edu.vn/Upload/file/15_TB_PHUCKHAO_HK1B.pdf
TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN, SINH VIÊN UEF CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo học viên, sinh viên (HV-SV) toàn trường nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/2/2021 nhằm đảm...
Thông báo v/v nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH chính quy K2017 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế - tài...
NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2017- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
TÂN SINH VIÊN KHÓA 2020 LƯU Ý KỲ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH - ĐỢT 1: NGÀY 13/09/2020- trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017