Thông báo
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ...
Thực hiện theo Thông báo số: 185/TB-UEF ngày 18/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về việc Tổ chức học kỳ hè năm học 2020-2021;...
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2018, bậc đại học, hệ chính quy, Nhà trường...
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 và Kế hoạch số 89/KH-UEF ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố...
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người học, UEF sẽ tạm dừng việc học trực tiếp tại trường và chuyển sang hình thức học trực...
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A , năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau: 1. Thời gian: từ ngày 20/05/2021...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK1B, NĂM HỌC 2020-2021 https://daotao.uef.edu.vn/Upload/file/15_TB_PHUCKHAO_HK1B.pdf
TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN, SINH VIÊN UEF CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo học viên, sinh viên (HV-SV) toàn trường nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/2/2021 nhằm đảm...
Thông báo v/v nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH chính quy K2017 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế - tài...