Thông báo
Trở lại học tập an toàn cùng khuyến nghị phòng ngừa virus Corona (nCoV)
Trở lại học tập an toàn cùng khuyến nghị phòng ngừa virus Corona (nCoV) - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học kinh tế Tài...
Hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kỳ, trung bình năm học, trung bình tích lũy
Hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kỳ, trung bình năm học, trung bình tích lũy - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học...
Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Thông báo đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo kết quả đăng ký học kỳ 2 NH 2019 - 2020
Thông báo kết quả đăng ký học kỳ 2 NH 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vu - Phòng Đào Tạo - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Từ 16/12/2019, sinh viên tất cả các khóa của UEF sẽ “về cùng một Nhà”
Từ 16/12/2019, sinh viên tất cả các khóa của UEF sẽ “về cùng một Nhà” - Trung tâm hỗ trợ họ vụ - Phòng đào tạo - Trường đại...
Hướng dẫn đăng ký học phần online Học Kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Hướng dẫn đăng ký học phần online Học Kỳ 2 năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học kinh...
TB v/v nộp các cc Tiếng anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH hệ chính quy k2016
Thông báo v/v nộp các chứng chỉ Tiếng anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ...
Các mốc thời gian quan trọng trong HK191B năm học 2019-2020
Các mốc thời gian quan trọng trong HK191B năm học 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - TRường đại học kinh tế tài chính Thành phố...
Hướng dẫn cách tính điểm học phần (môn học) và Quy đổi thang điểm hệ 10 sang điểm hệ 4
Hướng dẫn cách tính điểm học phần (môn học) và Quy đổi thang điểm hệ 10 sang điểm hệ 4 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường...
Thông báo v/v thay đổi địa điểm học của khóa 2017 kể từ ngày 11/11/2019
Thông báo v/v thay đổi địa điểm học của khóa 2017 kể từ ngày 11/11/2019 - trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM