Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Photoshop khóa 25 - Khai giảng ngày 28/10/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 25 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 24 - Khai giảng ngày 22/10/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 24 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 51 - Khai giảng ngày 19/10/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 51 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 50 - Khai giảng ngày 17/10/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 50 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Illustrator khóa 05 - Khai giảng ngày 15/10/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 46 - Khai giảng ngày 09/10/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 46 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 45 - Khai giảng ngày 06/10/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 45 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 34 - Khai giảng ngày 30.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 34 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 06 - Khai giảng ngày 30.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 33 - Khai giảng ngày 29.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 33 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...