Cựu sinh viên

UEF thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ đợt 1 - năm 2022

21/01/2022
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1, năm 2022 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh - mã số: 9340101 và trình độ Thạc sĩ với 5 chuyên ngành gồm: Quản trị kinh doanh - mã số: 8340101, Tài chính - Ngân hàng - mã số: 8340201, Kế toán - mã số: 8340301, Luật Kinh tế - mã số: 8380107 và Ngôn ngữ Anh - mã số: 8220201. Thông tin cụ thể như sau:
 
I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
 
1. Chuyên ngành đào tạo
 
Quản trị kinh doanh (mã ngành: 9340101).
 
2. Hình thức và thời gian đào tạo
 
Hình thức: Chính quy tập trung.
Thời gian: 03 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 04 năm đối với người có bằng Đại học.
 
3. Điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh
 
Người tham gia dự tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:
 
3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
3.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
3.3. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
3.4. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ chứng minh về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c. Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố.
3.5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
 
 
UEF nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đến ngày 8/5/2022
 
4. Hồ sơ xét tuyển Nghiên cứu sinh
 
4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)
4.2. Lý lịch khoa học: 01 bản chính và 05 bản photo (theo mẫu)
4.3. Sơ yếu lý lịch: 01 bản
4.4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu:
- Bằng và bảng điểm đại học
- Bằng và bảng điểm thạc sĩ
- Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có)
Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch, công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
4.5. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được quy định tại mục 3.2 của Thông báo này, đóng thành tập, có bản kê khai danh mục ở sau trang bìa lót, trong đó:
- Các giấy tờ chứng minh về luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.
- Đối với bài báo, báo cáo: Bản sao trang bìa (trang bìa đầu và trang bìa cuối), trang mục lục và nội dung bài báo.
- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu (đối với người tham gia phải có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).
- Giấy tờ chứng minh thời gian công tác 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức và công nghệ.
4.6. 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng năng lực nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
4.7. Đề cương nghiên cứu: 01 bản chính và 05 bản photo.
4.8. 04 ảnh 3x4.
4.9. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định: 1 bản chính và 5 bản photo.
4.10. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
4.11. Giấy khám sức khỏe.
Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.
 
5. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/5/2022.
Thời gian bảo vệ đề cương (dự kiến): Ngày 21/5/2022.

6. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 5.200.000 đồng.
 
II/ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 
1. Các chuyên ngành đào tạo
 
STT Chuyên ngành Mã ngành
1 Quản trị kinh doanh 8340101
2 Tài chính - Ngân hàng  8340201
3 Kế toán 8340301
4 Luật kinh tế 8380107
5 Ngôn ngữ Anh 8220201

 
2. Hình thức và thời gian đào tạo
 
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
 
3. Đối tượng dự tuyển
 
- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc khác với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm đại học của thí sinh).
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định. 
 
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
 
Nguyên tắc xét tuyển được dựa vào điểm trung bình tích lũy của bậc đại học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu theo thang điểm hệ 4.
 
5. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ
 
Thí sinh đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng  ngôn ngữ nước ngoài.
- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm và chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các  chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
Thí sinh chưa đáp ứng yêu cầu trên, phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được tổ chức tại Trường.
 
6. Hồ sơ dự thi
 
Để đăng ký thi tuyển sinh cao học vào UEF, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học
Bản sao công chứng bảng điểm Đại học
Bản sao công chứng bảng điểm chuyển đổi (nếu có)
Đơn xác nhận đang công tác (trường hợp tốt nghiệp đại học khác ngành dự thi)
Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có)
06 hình 3x4
Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng)
Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân
 
7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/4/2022.
Thời gian xét tuyển: Ngày 14/5/2022.
 
8. Lệ phí xét tuyển
 
- Lệ phí xét tuyển sinh: 500.000 đồng/thí sinh.
- Lệ phí bổ sung kiến thức (nếu có): 1.000.000 đồng/môn học/03 tín chỉ.
- Lệ phí ôn thi ngoại ngữ đầu vào: 1.000.000 đồng;
- Lệ phí thi ngoại ngữ đầu vào: 500.000 đồng/kỳ thi
Lệ phí bổ sung kiến thức, lệ phí ôn thi và lệ phí dự thi: thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính (Tầng 1) của Trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin: + Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
+ Số tài khoản:  0600 1234 7979 - Tại ngân hàng:  Sacombank - Chi nhánh Trung Tâm
+ Nội dung: [họ tên thí sinh], [số điện thoại], [ngành dự thi], [nội dung đóng lệ phí]
 
Địa điểm phát và nhận hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ:
 
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ (Tầng 2), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)
Số 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 5422 1111(240); 0913 161080 (điện thoại, Zalo, Viber)                               
Email: saudaihoc@uef.edu.vn 
Thời gian làm việc:
Buổi sáng: 7g30 -  11g30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy).
Buổi chiều: 13g30 - 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
 
Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
 
 
 
TT. TT-TT
TIN LIÊN QUAN