Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường

06/04/2022
Chiều 6/4, Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ đã phối hợp cùng khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Khai thác luật tuần tự với ràng buộc ITEMSET” do TS. Văn Thị Thiên Trang – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Nguyễn Hà Giang – Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Chủ tịch; TS. Huỳnh Đệ Thủ - Trưởng ngành Khoa học dữ liệu - Phản biện 1; ThS. Ngô Văn Công Bằng – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Phản biện 2; ThS. Trần Thành Công – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Ủy viên; ThS. Phạm Phú Thanh Sang – Giám đốc Trung tâm Quản lý công nghệ thông tin - Ủy viên, Thư ký.
 

TS. Văn Thị Thiên Trang trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
 
Tại buổi báo cáo, đại diện nhóm nghiên cứu là TS. Văn Thị Thiên Trang đã trình bày lý do chọn đề tài, bài toán nghiên cứu, phương pháp đề xuất, kết luận thực nghiệm và hướng phát triển trong tương lai của đề tài.
Theo đó, đề tài nghiên cứu, khai thác luật tuần tự từ cơ sở dữ liệu chuỗi (dãy sự kiện theo thứ tự thời gian) như: chuỗi mua sắm, chuỗi truy cập web, chuỗi gen sinh học DNA,… Đây là bài nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực cao, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, điều trị y khoa; Thương mại điện tử, thị trường chứng khoán; Dự báo thiên tai, các quy trình khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, đề tài có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế.
Đánh giá về đề tài, TS. Nguyễn Hà Giang cho biết, đây là một hướng nghiên cứu mới và hay, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn cao. Các thành viên phản biện cũng đồng ý rằng, đề tài sẽ được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, thương mại điện tử,… trong thời gian tới. Kết quả đề tài đạt loại xuất sắc.
 

Hội đồng đưa ra phản biện, nhận xét và tiến hành đánh giá
Tin ảnh: TT. TTTT
 
TIN LIÊN QUAN