Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019 - 2020 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM
Với đề tài mang tính thực tiễn cao cùng phần trình bày, luận giải thuyết phục tại vòng Bán kết, bạn Nguyễn Toàn Thịnh - Sinh viên ngành Công nghệ thông tin UEF tiếp...
Nhằm tạo môi trường học tập, nghiên cứu, sáng tạo cho sinh viên toàn trường, UEF đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học đến tất cả các khoa và nhận được nhiều sự...
Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018 - 2019 của khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. HCM
Sinh hoạt học thuật môn học nhằm mang đến cho sinh viên chuyên ngành: các kinh nghiệm về ngành nghề đang theo học; thảo luận và chia sẻ các dữ liệu bài tập nâng cao...
Song song với quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, hàng tháng, Khoa Hệ thống thông tin – Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí...