Thực tập tốt nghiệp

Thông báo triển khai thực tập tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

27/02/2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
                 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện thực tập tốt nghiệp năm học 2019-2020
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian thực hiện: SV thực hiện trong 8 tuần, từ ngày 04/05/2020 đến 27/06/2020.
2. Giảng viên dẫn hướng: SV xem thông tin GVHD theo file dưới:
        + Ngành CNTT:
 Danh sách
        + Ngành TMĐT: 
Danh sách        
3.
 Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện thực tập tốt nghiệp:
     SV thực hiện đúng các biểu mẫu theo danh sách biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu

Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Tầng 4, 141 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh
SĐT: (028) 5422 1398
Wetsite: uef.edu.vn/kcntt
Fanpage: facebook.com/ituef
TIN LIÊN QUAN