Thực tập tốt nghiệp

UEF thông báo về thời gian thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016

28/03/2020
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung đông người; đảm bảo sức khỏe sinh viên và cộng đồng trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
Theo thông báo số 65/TB-UEF ký ngày 27/3/2020, Nhà trường thông tin đến sinh viên khóa 2016 về việc triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp như sau:
1. Các Khoa không tổ chức buổi sinh hoạt phổ biến các quy định và hướng dẫn về thực tập, viết báo cáo thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp theo lịch đã thông báo.
2. Sinh viên tải các tài liệu hướng dẫn thực tập từ ngày 06/04/2020 tại website https://www.uef.edu.vn/daotao/quy-dinh-quy-che/quy-dinh-quy-che-dao-tao-776, bao gồm:
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp;
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện học phần chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp;
- Nhật ký thực tập;
- Video hướng dẫn chuyên môn của Khoa;
- Slide hướng dẫn chuyên môn của Khoa;
- Slide hướng dẫn quy chế, quy định của Phòng Đào tạo;
- Slide hướng dẫn của Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp;
Lưu ý: Sinh viên có thể nhận các tài liệu trên trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ học vụ (tầng 2) từ ngày 06/04/2020.Thời gian thực tập doanh nghiệp của sinh viên khóa 2016 sẽ bắt đầu từ 04/05/2020 
Ngoài ra, sinh viên có nhu cầu tư vấn các nội dung liên quan đến thực tập tốt nghiệp, hoàn thành khóa học có thể liên hệ qua các kênh thông tin sau của Trường:
- Tư vấn học vụ trực tuyến (Subiz) tại địa chỉ: https://www.uef.edu.vn/tththv;
- Các đơn vị chức năng thông qua các số điện thoại và email sau:
TT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Phòng Đào tạo 028.5422.1111 - số nội bộ 210/211 daotao@uef.edu.vn
2 Trung tâm Hỗ trợ học vụ 028.5422.1111 - số nội bộ 050 /051/052/053/054
Hotline 028.5422.1375
hotrohocvu@uef.edu.vn
3 Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp 028.5422.6666 - số nội bộ 130 cer@uef.edu.vn
4 Khoa Kinh tế
028.5422.1111 - số nội bộ 312/313
Hotline 028.5422.1395
khoakinhte@uef.edu.vn
5 Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông 028.5422.1111 - số nội bộ 340/341
Hotline 028.5422.1399
khoaqhcc_tt@uef.edu.vn
6 Khoa Công nghệ thông tin 028.5422.1111 - số nội bộ 300/301
Hotline 028.5422.1398
khoacntt@uef.edu.vn
7 Khoa Tiếng Anh 028.5422.1111 - số nội bộ 360/361
Hotline 028.5422.1396
khoatienganh@uef.edu.vn
8 Khoa Luật và Quan hệ quốc tế 028.5422.1111 - số nội bộ 320/321
Hotline 028.5422.1370
khoaluat_qhqt@uef.edu.vn
9 Khoa Quản trị du lịch - Khách sạn 028.5422.1111 - số nội bộ 350/351
Hotline 028.3600.6674
khoaqtdl_ks@uef.edu.vn
4. Thời gian thực tập tại đơn vị thực tập: 04/05/2020 – 27/06/2020.
Khi đến đơn vị thực tập sinh viên mang theo:
  • Sơ yếu lý lịch của sinh viên (CV);
  • Tài liệu hướng dẫn thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp;
  • Tài liệu hướng dẫn thực hiện học phần chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp;
  • Nhật ký thực tập.
Nhà trường sẽ gửi Giấy giới thiệu thực tập, thông tin liên hệ của giảng viên hướng dẫn trực tiếp đến đơn vị thực tập qua đường văn thư.
5. Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: 06/07/2020 - 10/07/2020.
6. Thời gian nộp chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp: 10/08/2020 - 14/08/2020.
 
Văn phòng trường
TIN LIÊN QUAN