Tin tức hoạt động Giảng viên

UEF tiến hành xét duyệt các đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2 năm 2021

20/04/2021
Với mong muốn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu trong đội ngũ giảng viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy tại Nhà trường, vừa qua (19/4), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương các đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2 năm học 2020 - 2021. 
Hội đồng xét duyệt đề tài gồm các thành viên là Lãnh đạo Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ, khoa Tiếng Anh, khoa Tài chính - Thương mại. Các đơn vị tham gia xét duyệt gồm có Khoa Tài chính - Thương mại: 1 đề tài, khoa Tiếng Anh: 2 đề tài. 
Các đề tài được trình bày trong buổi đánh giá gồm: Mối quan hệ của trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sẽ phản ứng ra sao dưới sự khác biệt về giới tính của Giám đốc điều hành: bằng chứng tại Việt Nam; Tìm hiểu nhận thức và mức độ sử dụng kỹ năng học tập thế kỷ XXI của sinh viên năm 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Tính chủ thể của nhà giáo trong hoạt động nghiên cứu khoa học: phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với giảng viên tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
 
Chủ nhiệm các đề tài trình bày chi tiết nội dung nghiên cứu của mình

Tại buổi đánh giá, chủ nhiệm các đề tài lần lượt trình bày phương pháp nghiên cứu của mình. Theo đánh giá của Hội đồng, các đề tài đều có tính thực tiễn cao, rất phù hợp với mô hình giảng dạy tại UEF. Bên cạnh đó, để đề tài có hướng đi tích cực hơn, các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét cụ thể về nội dung của đề tài. Từ đó, xem xét tính khả thi của đề tài, tiến hành giải quyết có hiệu quả các vấn đề được nêu ra. 

Hội đồng góp ý và thảo luận, tiến hành thông qua các đề tài có tính khả thi cao

Kết thúc phần trình bày của các chủ nhiệm, với những đánh giá tích cực, Hội đồng nhất trí thông qua 3 đề tài nghiên cứu khoa học. Các tác giả sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung đề cương hoàn chỉnh hơn theo những góp ý đến từ Hội đồng xét duyệt.
 
Tin: A Mi, Ảnh: Hồng Quân
TIN LIÊN QUAN