Tin tức sự kiện Cựu sinh viên

TB Khảo sát Cựu sinh viên về CĐR và CTĐT ngành CNTT

25/09/2020

Kính chào Quý Anh Chị Cựu Sinh viên!

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và xây dựng CĐR của CTĐT đáp ứng nhu cầu thực tế. Khoa CNTT kính mời Cựu SV tham gia phần khảo sát. Kết quả của các khảo sát sẽ giúp cho Khoa có căn cứ để rà soát, điều chỉnh CĐR và CTĐT phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan.
Link khảo sát
Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Quý Anh/Chị!
Khoa CNTT.

 

TIN LIÊN QUAN