Hoạt động sinh viên

Họp mặt cán bộ Đoàn Khoa Kinh Tế

30/03/2018

Họp mặt cán bộ Đoàn Khoa Kinh Tế chiều nay. Các bạn đã chia sẻ nhiều tâm tư nguyện vọng của thanh niên UEF. Đoàn Khoa Kinh Tế sẽ có nhiều cải tiến trong hoạt động trong thời gian tới theo nguyện vọng của sinh viên.

Nhân dịp này, Đoàn trường cùng với Đoàn khoa Kinh Tế đã tặng giấy khen cho các cán bộ Đoàn có thành tích hoạt động xuất săc trong thời gian qua.

 
TIN LIÊN QUAN