Hội thảo khoa học

Buổi huấn luyện sử dụng Elearning của các giảng viên Khoa Kinh Tế

27/02/2020

Nhằm hỗ trợ cho giảng viên tăng cường việc sử dụng internet là công cụ hỗ trợ cho việc dạy học, sáng nay ngày 27/2/2019, Khoa Kinh Tế đã tổ chức buổi huấn luyện sử dụng elearning

Buổi hướng dẫn do thầy Nguyễn Tiến Hùng đảm trách với sự tham gia của hầu hết các giảng viên của Khoa.Tin và ảnh: KKT
TIN LIÊN QUAN