Hội thảo khoa học

Hội thảo "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số"

28/05/2020

Góp lời giải "bài toán" nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số

Sự phát triển của công nghệ số đã tác động sâu sắc đến đời sống xã hội, đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế. Bối cảnh mới này tác động làm thay đổi nhu cầu của nền kinh tế về tiêu chuẩn, chất lượng nguồn nhân lực. Nhằm nắm bắt xu thế, làm rõ vấn đề mang tính cấp thiết, khoa Kinh tế UEF sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” vào ngày 9/6 tới.

Hội thảo sẽ tạo diễn đàn để các giảng viên, nhà nghiên cứu cùng tìm hiểu những yêu cầu cần thiết để đổi mới công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế 4.0. Việc ứng dụng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc các mô hình, phương thức quản trị nhân sự trong các tổ chức doanh nghiệp, các ý kiến xây dựng từ hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Hội thảo khoa học lần này sẽ xoay quanh các nội dung chính như: tác động của công nghệ số đến nhu cầu nguồn nhân lực của nền kinh tế, các xu hướng quản trị nhân sự trong bối cảnh công nghệ số, ứng dụng công nghệ số trong đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Diễn ra vào sáng Thứ 3, ngày 9/6 tại Phòng họp tầng 3 UEF, với chủ đề mang tính thời sự, hội thảo hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giải pháp hiệu quả cho quá trình phát triển nguồn nhân lực. Các kết quả nghiên cứu sẽ là thông tin bổ ích cho việc đào tạo sinh viên ngành Quản trị nhân lực và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các công trình nghiên cứu tiếp sau của Nhà UEF.

Tin và ảnh: KKT

TIN LIÊN QUAN